Address: Lijing Street, Xingqing District, Yinchuan City, Ningxia
TEL:086-13099508836